Reklamační řád

Úvod Reklamační řád

Obchodní podmínky a tento reklamační řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě outlethome.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu outlethome.cz je společnost Michal Böhm se sídlem Němčice 47, 294 42 Luštěnice, IČO: 02736306, DIČ: Neplátce DPH, tel: +420 705 110 257, e-mail: outlethome@seznam.cz, zapsána v živnostenském rejstříku vedeným na MÚ Mnichovo Hradiště pod č.j.: OŽÚ/289/2014/Vra/5
(dále jen „prodávající“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


Reklamační řád

Zákazník má právo zboží reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží nového a 12 měsíců od převzetí zboží použitého, nekompletního, poškozeného, rozbaleného či ve 2.jakosti.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady zboží pro které bylo zboží zlevněno a které byly uvedeny v popisu nabídky. Zároveň se také záruční doba nevztahuje na chybějící díly výrobku pro které byl výrobek zlevněn a které byly uvedeny v popisu nabídky.

 

 

1.  V případě reklamace nás prosím nejdříve kontaktujte písemně na e-mail: outlethome@seznam.cz nebo telefonicky na tel.: 705 110 257

2.  Následně prosím vyplňte reklamační formulář který naleznete níže a přiložte jej k reklamovanému zboží.

3.  Reklamované zboží je možné po předchozí dohodě  doručit buď osobně v místě provozovny, tj. Němčice 47, 294 42 Luštěnice nebo je možné zboží k reklamaci zaslat poštou na adresu provozovatele.

  1. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilky neposílejte na dobírku (takto poslané zásilky není možné převzít).

Adresa pro zaslání reklamace:

Michal Böhm

Outlethome.cz

Němčice 47

294 42 Luštěnice

 

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace vyřizujeme v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonné 30denní lhůtě. Tato lhůta začíná běžet v den přijetí zásilky na sklad. 
Výměnu zboží neprovádíme. Pokud si přejete vrátit peníze, učiníme tak v souladu s právními předpisy.

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘEPRAVCEM

Je potřeba si pečlivě zkontrolovat dodané zboží už při přebírání zásilky od přepravce.

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

V případě, že je zboží poškozeno, i když byl obal neporušený, je nutné o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce nebo nás na E-mail: outlethome@seznam.cz nebo telefonicky na telefon: 705 110 257.

 

Česká pošta

Oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty. S sebou vezměte kompletní zásilku, tak jak jste jí obdrželi, včetně obalového materiálu. Na poště Vám pracovníci pošty poradí a sepíší s Vámi zápis o škodě způsobené během přepravy. Reklamaci prosím vždy postupujte adresátovi, tedy Vám - v případě uznání reklamace Vám bude poštou uhrazena škoda. Po sepsání škodního zápisu má pošta zhruba 14 dní na rozhodnutí a vyjádření se k reklamaci přepravy. Výsledek Vám přijde poštou. Doporučujeme Vám rovněž vše nafotit. 

 

Zjistíte-li poškození až po převzetí zásilky, v první řadě vše důkladně nafoťte, včetně obalového materiálu. Co nejdříve nám na e-mail: outlethome@seznam.cz nahlašte reklamaci  a přiložte fotografie poškozeného zboží. Spojíme se s Vámi a domluvíme se na řešení situace.

 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):
Internetový obchod: outlethome.cz
Společnost: Michal Böhm
Se sídlem: Němčice 47, 294 42 Luštěnice, okres Mladá Boleslav
IČ: 02736306
E-mailová adresa: outlethome@seznam.cz
Telefonní číslo: 705 110 257

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,
dne ............................. jsem ve Vašem obchodě outlethome.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Datum objednání ....................................... datum obdržení .......................................
Číslo objednávky: ..........................................................................................................
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem .......................................................................................................
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu.......................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele: .................................................................................................................................................................................................
Adresa spotřebitele: ...................................................................................................................................................................................................................
Email: ............................................................................................................................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................................................................................................................

V .......................................... dne ................................................
                                                                                                                                   

podpis:    _________________________________
Seznam příloh:
Faktura za objednané zboží č. .......................................................................

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě u nového zboží a v 12měsíční lhůtě u zboží použitého, nekompletního, rozbaleného, poškozeného či ve 2.jakosti. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.


Copyright 2018 - 2024 © Outlethome.cz